Việt Nam

Chia sẻ và công tác

Fdrive cho phép chia sẻ các file một cách an toàn. Bạn có thể chia sẻ file với bất kỳ ai trên hoặc ngoài đám mây bằng cách sử dụng liên kết được bảo vệ bằng mật khẩu và họ cũng có thể tải file lên.

Chia sẻ tệp hoặc thư mục với một nhóm hoặc những người dùng khác và tạo chia sẻ công khai với siêu liên kết. Bạn cũng có thể xem bạn đã chia sẻ với ai và thu hồi một cách an toàn bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Lưu ý: bạn có thể xem tất cả các lượt chia sẻ lại các phần chia sẻ tệp ban đầu của mình.

Nếu tự động hoàn thành tên người dùng được bật, khi bạn bắt đầu nhập tên người dùng hoặc nhóm, FDrive sẽ tự động hoàn thành nó cho bạn. Nếu quản trị viên của bạn đã bật thông báo qua email, bạn có thể gửi thông báo qua email về phần chia sẻ mới từ màn hình chia sẻ.

Bạn có năm quyền chia sẻ:

Có thể chia sẻ; cho phép người dùng mà bạn chia sẻ chia sẻ lại. 

  • Có thể chỉnh sửa; cho phép người dùng bạn chia sẻ cùng chỉnh sửa các tệp được chia sẻ của bạn và cộng tác bằng ứng dụng Tài liệu. 
  • Tạo: cho phép người dùng bạn chia sẻ với để tạo tệp mới và thêm chúng vào phần chia sẻ. 
  • Thay đổi; cho phép tải lên phiên bản mới của tệp được chia sẻ và thay thế nó. 
  • Xóa bỏ; cho phép người dùng bạn chia sẻ với để xóa các tệp được chia sẻ. 


Đăng ký dịch vụ Liên hệ tư vấn Gói giải pháp Hotline
Register service Contact advice Solution package Hotline